Rozvoj mesta v lokalite Plantáže

Regulovanú bytovú výstavbu nepripravilo mesto Levoča už od roku 1989. Mesto sa bytovú výstavbu snažilo umiestniť do lokalít, v ktorých sa nachádzali pozemky dlhodobo nevyužívané.

Regulovanú individuálnu bytovú výstavbu nepripravilo mesto Levoča už od roku 1989. Reagujúc na silnejúci dopyt obyvateľov mesta po pozemkoch vhodných a pripravených na výstavbu rodinných domov, rozhodlo sa mesto pripraviť podmienky na individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Plantáže. Mesto sa individuálnu bytovú výstavbu snažilo umiestniť do lokalít, v ktorých sa nachádzali pozemky dlhodobo nevyužívané a zároveň, z hľadiska ich polohy a dostupnosti, vhodné na vybudovanie mestskej infraštruktúry. Pozemky v lokalite Plantáže sú územným plánom mesta určené na individuálnu bytovú výstavbu od roku 2005. Problémom, ktorý dlhodobo brzdil rozvoj tohto územia na uvedený účel, bola pomerne zložitá spleť vlastníckych vzťahov týkajúcich sa tohto územia. Mesto Levoča 12 rokov postupne vykupovalo pozemky v tejto lokalite.

Realizácia individuálnej bytovej výstavby je dôležitá v záujme trvalého rozvoja mesta a nárastu počtu jeho obyvateľov, ktorý bez možnosti bývania, výstavby bytov a rodinných domov nie je možné dosiahnuť. Sekundárnym efektom bude nárast príjmu mesta z podielových daní a nepriamy tlak na zvýšenie kvality ostatných služieb v meste Levoča. 

Po vykonaní neúspešnej obchodnej verejnej súťaže a následných priamych rokovaniach s viacerými potenciálnymi investičnými partnermi sa mesto Levoča po prerokovaní a schválení v orgánoch mesta dohodlo s investorom,  spoločnosťou AZOR, s. r. o. pre lokalitu Plantáže. Uvedená spoločnosť                    vo svojom portfóliu disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti realizácie výstavby technickej vybavenosti stavebných pozemkov a iných stavebných objektov, dostatočným a profesionálnym personálnym a technickým vybavením, umožňujúcim vykonať túto investičnú akciu s vysokým stupňom odbornosti, a to od štádia prípravných a projektových prác, až po štádium stavebnej realizácie tak, aby  pozemky v uvedených lokalitách mohli byť s plnou technickou vybavenosťou v čo najkratšej dobe ponúknuté konečným záujemcom o výstavbu rodinných domov. 

Po splnení účelu zmluvných vzťahov uzatvorených medzi mestom a spoločnosťou AZOR, s. r. o. bude v lokalite IBV Plantáže vytvorená plná technická vybavenosť pre stavbu rodinných domov a tým aj podmienky pre zrod plne vybavenej obytnej zóny. V prvej fáze výstavby bude vybudovaná infraštruktúra k 39 stavebným pozemkom, v druhej  fáze výstavby pribudne ďalších 7 stavebných pozemkov a v tretej fáze je plánovaná výstavba technickej infraštruktúry k ďalším 36 stavebným pozemkom. IBV Plantáže bude moderná a atraktívna mestská zóna, kde viac ako 25 % plochy budú zaberať asfaltové plochy – cesty, chodníky, parkovacie miesta pre obyvateľov lokality i návštevníkov. Jej súčasťou bude aj miesto pre oddych a zeleň a miesto pre ďalšiu občiansku vybavenosť.

 

Milan Majerský
primátor mesta

Radi Vás budeme informovať o novinkách, ak nám zanechájte Vašu emailovú adresu.

Katarína Gilbertson

Katarína Gilbertson

Predajca

Katarína Gilbertson je predajca projektu. Zastrešuje komunikáciu s klientmi, klientsky servis, obhliadky a kompletnú administratívu spojenú s konečným predajom v projekte Plantáže.

Opýtajte sa nás

V prípade akýkoľvek otázok či dotazov využite kontaktný formulár, zašlite nám Váš dotaz/otázku, a my Vám v krátkej dobe odpovieme.

Internetová stránka plantaze.sk používa súbory cookies na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.